Warunki Użytkowania

Warunki korzystania ze strony internetowej HOYA

Strona internetowa Hoya ma na celu dostarczanie informacji o HOYA Corporation i podmiotach z nią powiązanych (zwanych dalej Hoya). Korzystanie ze strony podlega niżej określonym zasadom.

Prawo właściwe i właściwość miejscowa sądu

Sądem właściwym we wszystkich sporach wynikających z korzystania lub w związku z korzystaniem ze strony internetowej Hoya jest Sąd właściwy według siedziby Hoya. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest prawo polskie. Hoya zastrzega sobie prawo inicjowania działań prawnych poza Polską, w celu kontroli i egzekwowanie respektowania praw spółki w zakresie ochrony korzyści wynikających z posiadania witryny internetowej lub gdy Hoya uzna to za stosowne.

Warunki użytkowania

Ochrona treści

Spółce Hoya przysługują prawa autorskie do wszelkich treści zamieszczonych na stronie internetowej Hoya. Treści te chronione są przepisami prawa autorskiego. W konsekwencji, treść ta nie może być powielana, modyfikowana, kopiowana, przekazywana ani dystrybuowana bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody spółki Hoya. Jednakże, drukowanie treści ze strony Hoya lub przechowywanie jej na komputerze dla użytku własnego jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania warunków użytkowania.

Na stronie internetowej Hoya zamieszczone są zastrzeżone znaki towarowe, w tym nazwa „Hoya”. Te znaki nie mogą być używane poza stroną internetową Hoya bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody spółki Hoya lub innego podmiotu, któremu przysługują prawa ochronne na znak towarowy.

Odpowiedzialność Hoya

Spółka Hoya dokłada wszelkich starań celem aktualizacji danych zawartych na stronie internetowej Hoya zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą. Spółka Hoya zastrzega jednak, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utrudnienia, które mogą wyniknąć z uwagi na korzystanie ze strony internetowej Hoya.

Strona internetowa Hoya została starannie zaprojektowana i prowadzona, jednakże spółka Hoya nie odpowiada za trafność i kompletności zawartych na stronie treści. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej mogą być zmieniane lub aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia użytkowników. Powyższe dotyczy również produktów opisanych na stronie internetowej Hoya (mogą one podlegać ulepszeniom i modyfikacjom bez wcześniejszego uprzedzenia).

Hoya odmawia akceptacji ofert biznesowych, itd., za pomocą strony internetowej z wyłączeniem tych składanych zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Świadczenia Usług. Wszelkie informacje pozyskane za pośrednictwem strony internetowej nie będą traktowane jako poufne. Hoya nie jest związana informacjami przesłanymi jej za pomocą strony internetowej.

Powiązane strony internetowe

Hoya Corporation, Hoya Lens Poland i spółki z nimi powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za materiały opracowane lub wydane przez podmioty trzecie, zawierające odnośniki do strony internetowej Hoya. Po stronie klienta leży obowiązek podjęcia środków mających na celu rozwiązanie problemów wynikających ze szkodliwych danych, jak np. wirusów. Spółka Hoya, z wyłączeniem znajdującej się na stronie internetowej sekcji Business Links, nie ponosi żadnej odpowiedzialności co do prawdziwości opisów produktów lub treści zawartych w serwisach lub powiązanych stronach internetowych podmiotów trzecich, w szczególności odnośniki do innych stron internetowych nie świadczą, że strony te są powiązane z Hoya.

Pliki cookies

Strona internetowa Hoya używa plików cookies, w celu zapewnienia użytkownikom większej wygody. Pliki cookies to dane, które są wysyłane ze strony internetowej do przeglądarki przez komputer użytkownika. Użytkownicy mogą zmienić ustawienia przeglądarki tak, by odrzucała ona pliki cookies. By uzyskać więcej szczegółów o plikach cookies, zapoznaj się z informacjami dostarczonymi przez wydawcę oprogramowania twojej przeglądarki internetowej.

Polityka prywatności

Hoya gwarantuje ochronę danych osobowych użytkowników, respektując tym samym przepisy powszechnie obowiązującego prawa, oraz zapewnia, że dane te nie zostaną przekazane i wykorzystane przez podmioty trzecie bez wyraźnej zgody użytkownika. Hoya postrzega ochronę danych osobowych użytkowników jako kwestię szczególnie ważną oraz kieruje się najwyższą ostrożnością w odniesieniu do nich.

Lista głównych, zastrzeżonych znaków towarowych Hoya Corporation:

- HOYA
- Addpower
- Amplitude
- Amplitude Mini
- Amplitude TrueForm
- Amplitude Mini TrueForm
- Dynamic Sphere
- Eyas
- Eynoa
- Eyry
- Eyvia
- Hilux
- Hi-Vision
- Hi-Vision Aqua
- Hi-Vision LongLife
- Hoya Faculty
- Hoya Freeform Company
- Hoya TrueForm Technology
- Hoya Vision Care
- Hoya Vision Consultant
- HoyaiLink
- HoyaiLog
- HoyaLog
- Hoyalux
- HoyaLux iD
- Hoyalux iD InStyle
- Hoyalux iD LifeStyle
- Hoyalux iD MyStyle
- Hoyalux iD WorkStyle
- Hoyalux Summit CD
- Hoyalux Summit CD TrueForm
- Hoyalux Summit Pro
- Hoyalux Summit Pro TrueForm
- HoyaLux Tact
- Hoyalux Wide
- HoyaNet
- iD FreeForm Design Technology
- iDEA
- Lecture B
- MyStyle iDentifier
- MyStyler
- Nulux
- Nulux Active
- Nulux EP
- PNX
- Solio
- Solio II
- Spectrum Sphere
- Special Sphere
- Suntech 2.0
- Suntech Intense
- Super Hi-Vision

Zmiany niniejszych zasad użytkowania

Spółka Hoya zastrzega sobie prawo do zmiany treści powyższych warunków użytkowania strony internetowej Hoya. Najnowsza wersja niniejszych zasad użytkowania znajduje się na stronie Spółki.

Data obowiązywania: 1 kwietnia 2005

Hiroshi Suzuki
Prezydent i Prezes Zarządu
HOYA Corporation

x
Informacja dotycząca plików cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglą…darki internetowej.